Thi công hệ thống PCCC

Theo quy định pháp luật của Việt Nam, tất cả các công trình đều phải lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành, đảm bảo đủ điều kiện để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Hệ thống PCCC đảm bảo cảnh báo sớm cho công tác sơ tán và thoát nạn, đảm bảo dập tắt đám cháy kịp thời bảo vệ tính mạng con người và tài sản cho chủ đầu tư..

VINADIC M&E là đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thi công hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn và đảm bảo nghiệm thu với cơ quan chức năng có thẩm quyền để đưa công trình vào sử dụng. Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho chủ đầu tư các giải pháp phù hợp, tối ưu và tiết kiệm chi phí trong các giai đoạn thiết kế và thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu.

Hệ thống PCCC công trình bao gồm:

1. Hệ thống báo cháy:

  • Hệ thống báo cháy thường;
  • Hệ thống báo cháy địa chỉ;
  • Hệ thống báo cháy kết hợp.

2. Hệ thống chữa cháy:

  • Hệ thống chữa cháy vách tường;
  • Hệ thống chữa cháy tự động;
  • Hệ thống chữa cháy màng ngăn nước;
  • Hệ thống chữa cháy khí Nito, CO2, FM200…;
  • Hệ thống chữa cháy bằng bọt Foam;
  • Trang bị bình chữa cháy di động, tiêu lệnh chữa cháy…