Các dịch vụ khác

Hệ thống cơ điện công trình bao gồm các hệ thống chính như hệ thống điện, hệ thống điều hòa, cấp thoát nước, hệ thống điện nhẹ… Từ giai đoạn lựa chọn phương án đầu tư hệ thống và thiết kế, cung cấp lắp đặt, dịch vụ vận hành sau khi hệ thống đã đi vào sử dụng bao gồm nhiều dịch vụ với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Phương án lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên suốt từ giai đoạn thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành hệ thống sẽ đảm bảo tính thống nhất và xuyên suốt của công trình và sẽ xu thế lựa chọn trong tương lai.

VINADIC M&E là đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự đảm nhận được tất cả các dịch vụ trên.

Các dịch vụ khác VINADIC M&E cung cấp gồm:

  • Dịch vụ tư vấn thiết kế cơ điện công trình;
  • Dịch vụ đánh giá và kiểm định chất lượng hệ thống sau thi công;
  • Dịch vụ T&C hệ thống sau thi công;
  • Dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống cơ điện công trình.