Thi công hệ thống Cấp thoát nước

Hệ thống cấp thoát nước đảm bảo cung cấp nước từ nguồn cấp nước từ thành phố đến tất cả các điểm cần dùng nước trong công trình liên tục và ổn định. Từ các điểm dùng nước hệ thống thoát nước sẽ thu gom và tập trung tất cả nước thải trong công trình để xử lý đảm bảo các yêu cầu về mồi trường trước khi xả thải ra bên ngoài. Bơm và các thiết bị trên hệ thống đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn, đảm bảo điều kiện tiện nghi cho công trình. Hệ thống thông hơi và ngăn mùi kết hợp với hệ thống thoát nước giúp hệ thống hoạt động ổn định và môi trường tiện nghi bên trong công trình.

VINADIC M&E với đội ngủ kỹ sư và chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm đảm bảo thi công với chất lượng cao nhất. Đưa ra các giải pháp tối ưu giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí, tăng giá trị sử dụng cho công trình.

Hệ thống cấp nước bao gồm:

  • Hệ thống bơm cấp nước;
  • Hệ thống bơm thoát nước;
  • Hệ thống lọc nước cho công trình: Lọc thô, Lọc nước RO…;
  • Hệ thống đường ống và các thiết bị trên đường ống;
  • Hệ thống thông hơi, ngăn mùi;
  • Hệ thống công nghệ cho bể bơi;
  • Hệ thống xử lý nước thải.