Thi công Điện cao thế

Hệ thống điện cao thế bao gồm các thiết bị phát điện, trạm điện phân phối, hệ thống mạng lưới truyền tải và các trang thiết bị phụ trợ tạo thành một hệ truyền tải điện năng từ sản xuất đến các đối tượng sử dụng điện năng của nền kinh tế quốc dân.

Với su thế mới các chủ đầu tư đang dịch chuyển sang đầu tư các nguồn sản xuất năng lược xanh tái tạo tư môi trường như Điện năng lượng mặt trời, điện gió, điện rác.

Các dịch vụ cung cấp bao gồm:

  • Trạm cao thế, máy biến áp;
  • Đường dây cao thế 22KV, 35KV, 110KV, 220KV;
  • Hệ thống sản xuất điện năng lượng mặt trời;
  • Hệ thống sản xuất điện gió;
  • Hệ thống sản xuất điện rác.