Trường quốc tế liên cấp Archimedes Đông Anh

  • Địa chỉ: Tiên Dương – Đông Anh – Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn AMACCAO
  • Quy mô: Trường liên cấp, 05 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 20.000 (m2)
  • Hạng mục: Cung cấp và Lắp đặt hệ điện, điện nhẹ ,Cấp thoát nước, điều hòa thông gió và PCCC
  • Giá trị hợp đồng: 205 tỷ đồng
  • Giai đoạn thực hiện: 02/2019 – 06/2019

Tổng quan dự án

Xuất phát từ giấc mơ mang những giá trị văn minh Âu Mỹ áp dụng vào hoạt động giáo dục truyền thống tại Việt Nam, Amaccao đã đấu thầu và đang trong quá trình xây dựng Trường phổ thông quốc tế liên cấp. Thông qua dự án đầu tư này, chúng tôi mong muốn có thể tạo ra một môi trường học tập lý tưởng để rèn luyện và phát triển thế hệ tương lai của đất nước trên những giá trị Âu Mỹ văn minh và hiện đại.