Trạm bơm Yên Nghĩa

  • Địa điểm: xã Đông La, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
  • Công suất: 120.000m3/ngđ
  • Hạng mục: Thi công trạm bơm
  • Giá trị gói thầu: 425 tỷ đồng

Tổng quan dự án