Trạm bơm Yên Nghĩa

  • Địa điểm: xã Đông La, P.Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
  • Công suất: 120.000m3/ngđ
  • Hạng mục: Thi công trạm bơm
  • Giá trị gói thầu: 425 tỷ đồng

Tổng quan dự án

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP. Hà Nội làm chủ đầu tư, Ban Duy tu các công trình NN&PTNT làm bên mời thầu. Dự án có tổng mức đầu tư 4.722,851 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP. Hà Nội.

Ban đầu, Gói thầu số 16H Thi công xây dựng kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh từ K1+438 ÷ K2+188 (từ cọc khảo sát T28 ÷ T43 tương ứng đoạn từ cầu La Khê mới – cầu chùa Ngòi) có giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) là 295,763 tỷ đồng. Sau đó, Gói thầu được điều chỉnh dự toán còn 230,935 tỷ đồng.