Tổ hợp chung cư Tây Nam Linh Đàm

  • Địa điểm: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển Nhà- HUD.VN
  • Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thống cấp thoát nước, hệ thống điện, Hệ thống PCCC
  • Giá trị HĐ: 250 tỷ đồng
  • Giai đoạn thực hiện: 2015 – 2017

Tổng quan dự án