Sân Golf Legend Hill Sóc Sơn

  • Hạng mục: Thi công hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng
  • Địa điểm: Huyện Sóc Sơn – Hà Nội
  • Thầu chính: Posco.
  • Giá trị gói thầu: 263 tỷ đồng

Tổng quan dự án