Nhà máy bê tông AMACCAO Hà Nam

  • Địa điểm: Thanh Liêm, Hà Nam
  • Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống cơ, điện.
  • Diện tích: 11,67 ha
  • Giá trị gói thầu: 351 tỷ đồng

Tổng quan dự án