Dự án nhà máy điện rác Seraphin

  • Tên dự án: Nhà máy điện rác Seraphin
  • Địa chỉ: Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội
  • Quy mô: 1.500 tấn/ ngày đêm
  • Tổng mức đầu tư: 3.850 tỷ đồng
  • Hạng mục: Thi công hệ thống cơ điện
  • Tình trạng: Đang thực hiện

Tổng quan dự án