Phóng sự trên VTV1: AMACCAO – Dấu ấn trên những công trình giao thông, xây dựng

Phóng sự AMACCAO – DẤU ẤN TRÊN NHỮNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, XÂY DỰNG do VTV1 thực hiện ghi hình và phỏng vấn tại nhà máy AMACCAO Hà Nam và các công trình do AMACCAO cung cấp cấu kiện bê tông đã được phát sóng trong chương trình “Doanh nghiệp – Doanh nhân: Thúc đẩy đầu tư công, cơ hội cho các doanh nghiệp”  VTV1.

Phóng sự đã khắc họa chân thực hình ảnh của 1 doanh nghiệp Việt Nam tự lực, tự cường tạo nên những sản phẩm đặc biệt, chất lượng vượt trội cho những công trình trọng điểm quốc gia.

Xem chi tiết tại phóng sự dưới đây!